RB motorhandel is specialist in de in- en verkoop van Ural, Dnepr en Chang-Jiang.  Wij verkopen ook Ural en Dnepr onderdelen. Van band tot zuiger, van kleplichter tot jerrycan. Ook delen voor het zijspan. Alles voor de M72, K750 en de Chang Jiang. Wij sturen graag meer foto's per mail. Inruil is mogelijk. Wij vragen te koop: Ural, Dnepr en Chang-Jiang motoren of onderdelen. Aanbiedingen graag naar: mail of bel. RB Motorhandel is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.
 

RB Motorhandel
 
06-53511080
Bezoekadres: Sisalstraat 81-4 Unit 4 8281 JK GENEMUIDEN

 rbmotorhandel@gmail.com
 
Disclaimer RB motorhandel Genemuiden:

Copyright en alle rechten voorbehouden ©2012-2021
Richard Busweiler, Zilverschoon 30 8281 LA Genemuiden. 
 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. RB Motorhandel is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website eventueel naar verwijst. RB Motorhandel vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van RB Motorhandel.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richard Busweiler. Deze site is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en voldoet volledig aan de code die door de reclame code commissie is vastgesteld. Mocht u nog zaken aantreffen waarvan u denkt dat dit niet klopt dan zal ik het zeer op prijs stellen als u daarover contact opneemt zodat we het kunnen veranderen.

 
AVG:
De website www.URALDNEPR.nl en de daaraan gekoppelde websites en internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door RBmotorhandel. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. RBmotorhandel garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij waken over uw persoonsgebonden gegevens. Die gegevens stuurt u ons via email of mobiel. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt RBmotorhandel gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummers, e-mailadres, type motorvoertuig en, indien nodig, uw banknummer). Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en dienstverlening om klanten van (nieuwe) producten en diensten van RBmotorhandel op de hoogte te houden. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit melden. Wij zullen uw gegevens dan binnen een redelijke termijn verwijderen. Wij bewaren uw gegevens op een computer en mobiel. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar rbmotorhandel@gmail.com sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten Richard Busweiler, Zilverschoon 30 8281 LA Genemuiden. 

Privacybeleid andere websites
Op www.uraldnepr.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.
 
RB Motorhandel 06-53511080 rbmotorhandel@gmail.com WEBMASTER: bensmotoren@gmail.com