RB motorhandel is specialist in de in- en verkoop van Ural, Dnepr en Chang-Jiang motoren. 

Wij verkopen ook Ural en Dnepr onderdelen. Van band tot zuiger, van kleplichter tot jerrycan. Ook delen voor het zijspan. Alles voor de M72, K750 en de Chang Jiang.

Wij sturen graag meer foto's per mail.


Inruil is mogelijk.

Wij vragen te koop: Ural, Dnepr en Chang-Jiang motoren of onderdelen. Aanbiedingen graag naar: mail of bel.


RB Motorhandel is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.
Copyright © 2012-2018 R.Busweiler. Alle rechten voorbehouden

RB Motorhandel  06-53511080

Bezoekadres: Spoelstraat 3-11 8281 JT Genemuiden

 rbmotorhandel@gmail.com

Het juiste adres is op de Google kaart niet aktueel. Er zijn nieuwe panden gebouwd. Vanaf de rotonde op de N759, volg de Nijverheidstraat. Na de bocht naar links is het de 2e straat rechts. U vind ons aan het einde aan van het bedrijfsgebouw.


Grotere kaart weergevenDisclaimer RB motorhandel Genemuiden:

Copyright en alle rechten voorbehouden ©2012-2018
Richard Busweiler, Zilverschoon 30 8281 LA Genemuiden
 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. RB Motorhandel is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website eventueel naar verwijst. RB Motorhandel vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van RB Motorhandel.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richard Busweiler. Deze site is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en voldoet volledig aan de code die door de reclame code commissie is vastgesteld. Mocht u nog zaken aantreffen waarvan u denkt dat dit niet klopt dan zal ik het zeer op prijs stellen als u daarover contact opneemt zodat we het kunnen veranderen.

RB Motorhandel Russische motoren 06-53511080 rbmotorhandel@gmail.com WEBMASTER: bensmotoren@gmail.com